เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file ศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ศูนย์สูบน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file การฉีดพ่นหมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file การร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ขอความช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ขอใบอนุญาตในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ขอยืมวัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ขออญาตดัดแปลงอาคาร บ้านพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ขอลื้อถอนอาคาร บ้านพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ขออนุญาตปลูกสร้าง ก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1