เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
video_label ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประชาสัมพันธ์ขอเปิดรับบริจาคถังเปล่าแบบมีฝาปิดทุกชนิด เพื่อใช้ในการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความคิดเห็น ของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดอนมนต์ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพระครูอดุลย์ กิจจาธร (ด่อน ฉนฺโน)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไขครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 20 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5