เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเปิดทำการสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
photo ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนมนต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประมานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
photo ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ยกเลิกประกาศงดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัด) และการชุมนุมเกิน 50 คนขึ้นไปเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3