เทศบาลตำบลดอนมนต์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ เลขที่ 11 ม.2 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ : 081-9679377 , 044-194225 , 044-194233 โทรสาร : 081-9679377
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้ 3,462
เดือนที่แล้ว 9,559
ทั้งหมด 16,805

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนมนต์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประมานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ยกเลิกประกาศงดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัด) และการชุมนุมเกิน 50 คนขึ้นไปเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์ด้วยเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง บัญชีผู้ไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดอนมนต์ (เนื่องจากขาดคุณสมบัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo รายงานผลการจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การให้บริการหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตามบ้านเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ผลการคัดเลือกโครงการธนาคารโค-กะบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและจัดสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่องการมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่. 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร