เทศบาลตำบลดอนมนต์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ เลขที่ 11 ม.2 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ : 081-9679377 , 044-194225 , 044-194233 โทรสาร : 081-9679377

เทศบัญญัติ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
folder แผนอัตรากำลัง 3 ปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ ที่ 341/2564 เรื่อง จัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร