เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1