เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1