messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1