เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo โครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo การแข่งขันเต้นบาสโลบ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประชุมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 (ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ ในวันที่ 7 มกราคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลดอนมนต์ ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1