เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองการศึกษา
นายอนันท์ หลุนบูชา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-3695626
นางสาวยุภาพร สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 098-5854288
นางบัวสอน สุทธสนธิ์
ครู คศ.2
โทร : 093-0958763
นางดาวรุ่ง หงส์พิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-3784161