เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยามเช้าของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ตามแผนการปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (14 ภาพ) [26 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมยามเช้าของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ตามแผนการปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (10 ภาพ) [22 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมยามเช้าของเทศบาลตำบลดอนมนต์ ตามแผนการปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (7 ภาพ) [19 ตุลาคม 2564]
การจัดเวทีประชุมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ ทต.ดอนมนต์ (8 ภาพ) [30 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลดอนมนต์ดำเนินการปิดประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลดอนมนต์ [13 สิงหาคม 2564]
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 [4 มิถุนายน 2564]
รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์" (31 ภาพ) [16 มีนาคม 2564]
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์ (1 ภาพ) [8 มีนาคม 2564]
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ (4 ภาพ) [5 มีนาคม 2564]
ประกาศเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (6 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3 4 5