เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์" (31 ภาพ)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลดอนมนต์"รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลดอนมนต์ ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์" ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เข้าคูหากา 2 ใบ 1.บัตรเลือกตั้ง สีชมพู ใช้สำหรับกาสมาชิกสภาเทศบาลกาได้ไม่เกิน 6 เบอร์ 2.บัตรเลือกตั้ง สีม่วง ใช้สำหรับกานายกเทศมนตรีกาได้ไม่เกิน 1 เบอร์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ผู้โพส : admin