ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ถนนทางเข้าคุ้มหนองเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกกลบไหล่ทาง 1 ข้าง กว้าง 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์ถาวรอย่างละ 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนมนต์
ชื่อไฟล์ : 1qSBOggFri23730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : F01U3raFri23741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : za2LyU8Fri23745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P3q0YCtFri23748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HOZ11HAFri23752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้