ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง