ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง