ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : 8Zv1cYlWed31721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้