ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อเลื่อนและพนักพิง จำนวน 2 ตัว หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง