messager


เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
business_center งานกิจการสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2