เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
dvr ประกาศ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเวปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เลขเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนมนต์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1