เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
group ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร วิรุณละพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์
โทร : 081-0730269
ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์
โทร : 099-1939982