เทศบาลตำบลดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองช่าง
นายปราโมทย์ งดงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายชาญณรงค์ สราญบุรุษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกิตติ ชะนุดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
คนงาน (ช่างไฟฟ้า)
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์