เทศบาลตำบล
ดอนมนต์
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองช่าง
นายปราโมทย์ งดงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-3780798
นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 084-8277880
นายกิตติ ชะนุดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-9452816